hp elitebook, hp workstation, laptop do hoa & doanh nhan.

Tags : hp elitebook, hp workstation, laptop do hoa.

Laptops for Business
hp workstation, hp elitebook, laptop do hoa

Chúng tôi chuyên bán các sản phẩm máy tính
HP EliteBook Notebook và Mobile Workstation

Laptop do hoa
Laptop do hoa

HP EliteBook Folio 9470m [Ultra-thin]

5 Sản phẩm | Sản phẩm mới

HP EliteBook Folio 9470m C6Z62UT#ABA

HP EliteBook Folio 9470m C6Z62UT#ABA

Brandnew 100% & Sealed-in-Box

Core i7 3.2Ghz | 4GB | 500GB | 14"0 1366x768 | Intel GMA HD 4000 | HD Webcam | Backlit Keyboard | 8.5hr Battery | 1.6kg

Not Available

HP EliteBook Folio 9470m C6Z63UT#ABA

HP EliteBook Folio 9470m C6Z63UT#ABA

New 100%

Core i5 2.8Ghz | 4GB | 180GB SSD | 14"0 1366x768 | Intel GMA HD 4000 | HD Webcam | Backlit Keyboard | 8.5hr Battery | 1.6kg

Not Available

HP EliteBook Folio 9470m D2B53UP#ABA

HP EliteBook Folio 9470m D2B53UP#ABA

Brandnew 100% & Sealed-in-Box

Core i5 2.8Ghz | 4GB | 180GB SSD | 14"0 1366x768 | Intel GMA HD 4000 | HD Webcam | Backlit Keyboard | 8.5hr Battery | 1.6kg

Not Available

HP EliteBook Folio 9470m C6Z61UT#ABA

HP EliteBook Folio 9470m C6Z61UT#ABA

Brandnew 100% & Sealed-in-Box

Core i5 2.8Ghz | 4GB | 500GB | 14"0 1366x768 | Intel GMA HD 4000 | HD Webcam | Backlit Keyboard | 8.5hr Battery | 1.6kg

Not Available

HP EliteBook Folio 9470m E1D95US#ABA

HP EliteBook Folio 9470m E1D95US#ABA

New 100%

Core i5 2.9Ghz | 4GB | 320GB | 14"0 1366x768 | Intel GMA HD 4000 | HD Webcam | Backlit Keyboard | 8.5hr Battery | 1.6kg

Not Available